Trafik

 

Minskat antal olyckor leder till färre trafikoffer.

Hög hastighet är i sig inte främsta orsaken till trafikolyckorna.

För att begränsa antalet olyckor måste man fokusera på orsakerna. Lägre hastigheter minskar endast skaderisken.

 

   Meny

 

Fartkontroller

 

 

Fakta om trafikolyckor

 

 

Trafiksäkerhet?

 

Tillbaka