Fakta om trafikolyckor

 

Olyckorna orsakas av vägtrafikanter, d.v.s. de som vistas på eller invid vägar och gator.

Skyldighet föreligger för alla vägtrafikanter att ansvara för sitt uppträdande.

Minskar olycksantalet minskar skadade och dödade, sker ingen olycka kan ingen bli skadad.

Myndigheternas övertro på fartkontroller minskar inte olyckorna som man uppgett via media.

Lägre hastighet minskar endast skadorna efter att olyckan redan har skett.

De genomgående största orsakerna till olyckor är:

dålig uppmärksamhet, dåligt omdöme, dålig trafikkunskap.

 

Fotgängare , cyklister m.m., har inte fått den tillräckliga trafikundervisningen som samhället är skyldig att ge.

Fordonsförare med dålig trafikkunskap får framföra fordon.

Fordonsförare med dåligt omdöme får framföra fordon.

För att man misslyckats sålla bort förare med dåligt omdöme vid förarproven, har man infört generella hastighetsbegrähastighetsbegänsningar.

Dessa kan för vissa förare vara för höga, medan de för vissa är för låga. Liksom de under vissa rådande förhållanden kan vara för höga, eller för låga.

En omdömeslös förare som inte kan anpassa hastigheten efter rådande förhållande och inte överskrider gällande begrähastighetsbegränsning, kan förbli straff-fri  om denne orsakar tillbud eller olycka.

En förare med gott omdöme som kan anpassa hastigheten efter de förhållanden som råder, blir straffad med böter om denne överskrider gällande begränsning.

 

Över hälften av Svenska förare saknar trovärdighet för generella hastighetsbegränsningar.

Osunda regler får dålig trovärdighet, och är svåra att efterleva. Generella hastighetsbegränsningar är en sådan, som

skulle bli trovärdigare om innebörden av begränsningsskyltarna ändras till högsta rekommenderad hastighet.

Hastigheten på fordon dokumenteras ej i olycksrapporterna.

9 av 10 fartkameror är placerade i eller nedanför nedförsbackar.

Fartkamerorna beräknas generera över en halv miljard till Statskassan under 2008.

 

Tillbaka