Vad är trafiksäker miljö?

 

 

Vad är en trafiksäker miljö? Olyckorna ökar, speciellt bland oskyddade trafikanter.

Är det inte så att trafiksäker miljö invaggar trafikanterna i falsk säkerhet?

Jag har sett alltför många bevis för det. Man använder övergångsställen utan att se sig för.

Men man ser sig noga för där inga övergångsställen finns. Vid grönt ljus gasar man utan att se sig för.

 Men vid avstängda signaler släpper man gasen och ser sig noga för.

Har sett förare som tror att det är trafiksäkert bara man inte överskrider gällande fartgränser, oavsett vilka förhållanden som råder.

 

I min värld finns ingen trafiksäker miljö där trafik finns. Det finns bara mer eller mindre trafikfarliga miljöer.

Ska en miljö vara trafiksäker ska det inte finnas någon trafik alls!

I min värld är den vanligaste olycksorsaken trafikanter som inte ser sig för, oavsett trafikmiljö!

Detta förhållande går inte att bygga bort eller genom att skapa osunda trafikregler.

Jag har nu talat om att förhindra olyckor, inte om att minska skadeverkningarna!

Varför missleder man allmänheten genom att tala om trafiksäker miljö där trafik finns?

Varför upplyser man inte allmänheten i stället om riskerna med att inte se sig för.


 

Frågan kan ställas till trafikplanerare, trafikverket, NTF och politiker som utfärdar osunda trafikregler.

 

 

       Tillbaka